Biznis konsultanti sa regionalnom perspektivom i globalnom snagom

Računovodstvo – Revizija – Porezi – Konsalting O nama
U srcu Crne Gore

NOVA ČLANICA SFA INTERNATIONAL

Veza sa stranim i domaćim investitorima: Zajedno smo jači Kažite mi više o tome….

O Nama

 

“Znanje kao konkurentna prednost”

 

 

Dobrodošli u svet SFAI MONTENEGRO , nacionalne firme članice ugledne globalne mreže revizorskih i konsultantskih kuća, nezavisnih računovođa, revizora, poreskih savetnika i biznis konsultanata.
Svjesni smo da smo mala firma, ali posjedujemo takvo profesionalno osoblje koje će vam pomoći bez obzira gdje ste, gdje želite da idete, tu smo da vam pomognemo.

 

 

Sa SFAI MONTENEGRO imaćete:
• pristup uslugama na svjetskom nivou znanja, partnerima sa praktičnim komercijalnim iskustvom
• pristup mreži eksperata MNA, koji posjeduju prave vještine na pravom mjestu
• razumijevanje šireg globalnog i regionalnog konteksta, oslonjenog na dubinsko lokalno znanje i vještine
• pristup specijalistima u vašem sektoru sa fokusom na sektore bankarstva, finansija, agrobiznisa i malih i srednjih preduzeća
• profesionalne lične usluge za start-up aktivnosti zasnovano na ličnom odnosu sa klijentom.

 

 

Brošura Izvještaj o transparentnosti

 

Naš tim


Branko Ž. Ljutić

BRANKO Ž. LJUTIĆ

Odgovorni partner. Revizija i uvjeravanje. Savjetodavne usluge o riziku
Redovni profesor (tri univerziteta)
Ovlašćeni revizor (Crna Gora, Srbija)
Sertifikovani računovođa (ISRCG; SRRS)
Doktor nauka, magistar nauka
(monetarna ekonomija i bankarstvo)
Dipl. ekonomista - finansije i računovodstvo
Član ekspertske radne grupe za digitalizaciju Evropske federacije računovođa i revizora - EFAA


Opširnije

Goran B. Strahinja

GORAN B. STRAHINJA

Odgovorni partner. Rizik i uvjeravanje. Partner za menadžment firme. Izvršni direktor
Ovlašćeni revizor
Master finansija i bankarstva
Licencirani revizor
Ovlašćeni interni revizor
Ovlašćeni računovođa
Predsjednik Skupštine Instituta sertifikovanih računovođa Crne Gore


Opširnije

Paul Thompson

PAUL THOMPSON

Strateški savjetnik Pro Bono: Menadžment kvaliteta, standardi i profesionalni razvoj
Ovlašćeni revizor
Direktor Evropske federacije računovođa i revizora EFAA
Prethodno Direktor u IFAC, Globalna podrška razvoju računovodstvene profesije, nadzor nad Global Knowledge Gateway
Konsultant posvećen razmišljanju o vođenju i razvoju globalne računovodstvene profesije


Opširnije


Branko A. Vasiljević

BRANKO A. VASILJEVIĆ

Konsultant Finansije i bankarstvo
Redovni profesor
Bankarstvo, bankarski menadžment,
finansijska tržišta, makro ekonomija


Opširnije


Leposava Grubić Nešić

LEPOSAVA GRUBIĆ NEŠIĆ

Konsultant Ljudski potencijali
Redovni profesor
Ljudski potencijali i
psihologija menadžmenta


Opširnije


Stanislav Polić

STANISLAV POLIĆ

Konsultant, IT menadžer, IT revizija, Revizija i uvjeravanje
Profesor
CAATs, IT, MIS, veštačka inteligencija
u finansijskom menadžmentu


Opširnije


Ivana B. Ljutić

IVANA B. LJUTIĆ

Konsultant Porezi i pravo
Docent
Korporativno pravo, korporativno upravljanje,
oporezivanje, pravo EU


Opširnije


Nikola M. Stajić

NIKOLA M. STAJIĆ

Konsultant, IT direktor,
Revizija IT


Master ekonomista
IT, Revizija bazirana na riziku,
Blockchain

Opširnije


Luka M. Filipović

Mehmet Cuneyt UVEY

Konsultant, IT revizija, Savjetovanje o IT rizicima, IT upravljanje-usklađenost sa rizikom

MBA, CISA, CISM, CGEIT,
CRISC, ISO27001LA, ISO20000LA,
PMP, ATP APMG/ISACA

Opširnije


Luka M. Filipović

OMER MARKIŠIĆ

Konsultant, sudski ekspert

Diplomirani ekonomista
Računovodstvo, revizija,
javni sektor, procjena


OpširnijeVLADAN M. JAKOVLJEVIĆ

VLADAN M. JAKOVLJEVIĆ

Konsultant, agrobiznis

Diplomirani agroekomista
Agobiznis menadžment,
revizija


OpširnijeSVETLANA LJ. KARADŽIĆ

SVETLANA LJ. KARADŽIĆ

Konsultant

Diplomirani ekonomista
Bankarstvo, Korporativne finansije, HROpširnije

Usluge

Pomoći ćemo vam da stignete gdje ste pošli

Nacionalna stručnost u oblasti oporezivanja, računovodstva, revizije i biznis konsaltinga

Revizorska i konsultantska firma MNA je osnovana 2015 kao nacionalna kompanija usmjerena da pomogne domaćim i međunarodnim klijentima i organizacijama u Crnoj Gori ali i regionalno u oblasti Zapadnog Balkana i globalno, da pomogne u sferi eksterne revizije, računovodstva, poreza i finansijskog konsaltinga. Priključili smo i postali punopravni član ugledne međunarodne mreže SFAI MONTENEGRO u 2019.
Naš cilj je konkurentna prednost u onome što možemo pružiti svojim klijentima a to je mala, jaka i efikasna firma visokog kvaliteta usluga koje vam nude konkurentnu prednost. Prisutni smo lokalno i regionalno, cilj nam je da se uključimo u globalnu mrežu međunarodne revizorske firme koja će otvoriti firmama iz Crne Gore vrata u svet i firmama iz svijeta širom otvoriti kapije Crne Gore.
Kao firma pripadnica ugledne međunarodne grupe SFAI MONTENEGRO usmjereni smo na kvalitet usluga i standarde koji su po svim karakteristikama međunarodni. Naši partneri su u toj oblasti već par decenija, u mnogim svojim nastojanjima i rezultatima su ugledni pripadnici računovodstvene i revizorske profesije, fokusirani da vam pomognu.

Međunarodne poreske savjetodavne usluge, usluge revizije i konsaltinga – Povezujemo se sa svijetom

Profesionalno osoblje SFAI MONTENEGRO je posvećeno da vam pomaže da transformišete svoj biznis u uspješnu strategiju. Učešće u projektima na nacionalnom nivou i regionalno, uz kontinuiranu kontrolu kvaliteta omogućava nam da kao mlada firma poslujemo inovativno, primjenjujemo savremene metode marketinga naših usluga, čime smo vaš vitalni a vi naš cjenjeni poslovni partner posebno za firme koje se trude da svoju ekspanziju ostvare van granica Crne Gore.
Spremni smo da razmotrimo sa vama aspekte kako možemo doprinijeti i pomoći vam da rastete na domaćem i inostranom tržištu.


© 2019 by SFAI MONTENEGRO
Informacija sadržana na ovom website je obezbeđena samo za opštu namjenu i ne predstavlja profesionalni računovodstveni, poreski ili pravni savjet. Ne može se primijeniti na specifične situacije. Zakoni i regulative se brzo mijenjaju, tako da možda informacija koja je ovdje predstavljena nije kompletna ili tekuća. Molimo vas kontaktirajte profesionalnog savjetnika prije nego što preduzmete akciju na osnovu ove informacije

Usluge na nivou međunarodne računovodstvene i revizorske firme

Kao nacionalna mala firma, usmjerena na rast i saradnju na globalnom planu potpuno smo posvećeni kvalitetu, integritetu i nezavisnosti.

Naši partneri su tradicionalno posvećeni uspješnom profesionalnom razvoju, uz uspješan razvoj međunarodnih standarda monitoringa kvaliteta, IFAC, EFAA, WB/CFRR FEE, EU i Institut sertifikovanih računovođa Crne Gore.

Kontakt

Pošaljite poruku

Kontaktirajte nas

Santa Fe Associates International
Montenegro | Montenegro AuditVII omladinske brigade bb 81000 Podgorica Crna Gora


Phone: +382 (0)69 399 886

info@sfai.me